Cursuri

Implementare OMFP 946

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

Având în vedere gradul de dificultate privind implementarea celor 25 de standarde aferente Sistemului de Control Intern Managerial – SCIM, Harrison Consulting & Management vă propune un parteneriat viabil pentru realizarea acestei obligaţii manageriale în sensul prevederilor OMFP nr. 946/2005.
Astfel, Harrison Consulting & Management asigură:

Conform:
– OMFP 946/2005, republicat şi modificat: „toate instituţiile publice au obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice, prin intermediul ordonatorilor principali de credite, un raport anual asupra stadiului implementării standardelor de control intern/managerial, care se va anexa la situaţiile financiare a exerciţiului bugetar încheiat”.
– OMFP 24/2012: “netransmiterea Raportului asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie a fiecărui an atrage răspunderea persoanelor vinovate”.
– OUG 119/1999, modificată prin Legea 234/2010, art. 27 si art. 28: “neîndeplinirea de către ordonatorul de credite a obligaţiei de a elabora şi prezenta raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei”.

1. PACHET COMPLET S.C.I.M.

  • analiză diagnostic a sistemului de management existent și a tuturor proceselor din cadrul instituţiei.
  • elaborarea, derularea și implementarea completă a sistemului de control managerial intern, respectiv:
–  elaborarea-modificarea fişelor de post;
–  întocmirea/actualizarea ROF, ROI
–  elaborarea procedurilor operaţionale / proceduri de lucru pentru toate cele 25 de standarde;
–  elaborarea planului de pregătire profesională a personalului;
–  inventarierea şi evaluarea principalelor riscuri, proprii activităţilor din cadrul compartimentelor;
–  elaborarea Registrului de riscuri, Registrul neregularităţilor, Registrul abaterilor;
–  elaborarea strategiei de comunicare internă şi întocmire grafic al circuitului documentelor;
–  efectuarea unei analize periodice a circumstanţelor şi a modului cum au fost gestionate abaterile în vederea stabilirii, pentru viitor, a unor reguli de bună practică;
–  inventarierea situaţiilor generatoare de întreruperi în derularea unor activităţi
–  elaborarea documentaţiei cadru necesară desfășurării activităţii de audit intern.
2. EXTRAOPȚIUNE POSTIMPLEMENTARE
  • Consiliere postimplementare (36 de luni de la semnarea contractului): – revizuirea documentelor conform modificărilor legislative;
    – instruire responsabili de procese;
    – actualizarea documentelor conform schimbărilor instit

 

 

IMPLEMENTARE RAPIDA, IN REGIM DE URGENTA !

CONTACTATI-NE PENTRU O COTATIE DE PRET.

 

Diplomatic events

Organizatorul seminariilor noastre este agentia de evenimente si turism Diplomatic Events. Prin seriozitatea lor, am reusit sa atingem perfectiunea in organizarea cursurilor.

Vino in echipa noastra

Academia de Administratie cauta lectori cu minim 2 ani de predare cat si autorizati ANC si ANFP.. Ne poti trimite CV-ul tau pe adresa office@academiadeadministratie.ro si te vom contacta in cel mai scurt timp. Te asteptam in echipa noastra.

Pagina de Facebook

Contact

Telefon: 0374 021 021

Mobil: 0770 170 868

Fax: 031 005 0106

Email: office@academiadeadministratie.ro