Curs Expert Achizitii Publice

 

 

Cursul va garanteaza suportul tehnic necesar intelegerii si implementarii corecte a prevederilor legale in materia achizitiilor publice.

APLICATII PRACTICE:

 • Aplicatiile practice vor fi personalizate, prin abordarea tematicilor acelor proceduri de interes pentru participanti.
 • Participantii sunt incurajati sa dezvolte in cadrul cursului spete reale, pentru care cursul sa ii sprijine in finalizarea lor.
 • Aplicatiile practice vor fi in domeniul achizitiilor publice iar studiile de caz vor fi proceduri reale consiliate de trainer[break].

ASPECTE CE SE VOR DISCUTA:

 • Sistemul achiziţiilor publice (ANRMAP, UCVAP,CNSC, CURTEA DE CONTURI)
 • Principiile care guvernează procesul achiziţiilorpublice
 • Tipuri de contracte
 • Acordul cadru
 • Contracte de publicitate media
 • Estimarea valorii contractului
 • Estimarea valorii în cadrul Acordului cadru
 • Prezentarea formelor de participare, asociere,subcontractare, precum şi a interdicţiilor
 • Reguli de publicitate – modalităţile de asigurare atransparenţei procedurii de atribuire acontractelor/acordurilor cadru de achiziţie publică
 • Prezentarea procedurilor de atribuire a contractelorde achiziţie publică on line
 • Proceduri de atribuire offline
 • Criterii de calificare
 • Criterii de atribuire
 • Prezentarea condiţiilor în care poate fi anulată oprocedură de achiziţie publică
 • Prezentarea regulilor şi modalităţilor deîntocmire a unei documentaţii de atribuire
 • Prezentarea modalităţilor de elaborare aofertelor şi a ofertelor alternative
 • Prezentarea comisiei de evaluarea a ofertelor şi aatribuţiilor acesteia
 • Prezentarea conţinutului dosarului de achiziţiepublică şi obligaţiile care decurg din legislaţieprivind necesitatea întocmirii acestuia
 • Prezentarea modalităţilor de solutionare acontestaţiilor

[break]

Lectori: cu o vasta experienta in domeniu, in calitate de achizitor, de ofertant, cat si in cadrul directiei de

supraveghere ANRMAP.

 

SESIUNI DESFASURARE MUNTE
PERIOADA LOCATIE ACREDITARI
24 septembrie -30 septembrie Hotel Poiana – Poiana Brasov

Tags:

Adresa

Contact

Secretariat

Telefon: 0374 021 021

Mobil: 0770 170 868

Fax: 031 005 0106

Email: office@academiadeadministratie.ro